Bezpieczeństwo w szkole

WAŻNY KOMUNIKAT - Koronawirus:

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA - uczeń, w dniu konsultacji przynosi podpisany dokument:

Procedury postępowania w czasie udzielania konsultacji uczniom

w Liceum Ogólnokształcącym w Tuszynie:

Procedury przychodzenia, wychodzenia i przebywania na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie:

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 u ucznia:

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Liceum Ogólnokształcącym w Tuszynie:

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW W SZKOLE:

DRODZY RODZICE!

 

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów informujemy, że w naszej placówce kontynuowane są następujące działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów:

1. Przeprowadzenie godzin wychowawczych z uczniami na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka.

2. Utworzenie tzw. „anonimowej skrzynki na sygnały” – w ramach współpracy szkoły z rodzicami.
Do skrzynki rodzice i uczniowie  mogą anonimowo wrzucać informacje oraz opinie na temat zaobserwowanych oraz pozyskanych niepokojących sytuacji, zagrażających bezpieczeństwu ich dzieci na terenie placówki. Skrzynka umieszczona została przy wejściu głównym. Będzie komisyjnie otwierana raz w tygodniu przez nauczycieli.

Przypominamy, że procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówki zapisane są w Statucie szkoły, dostępne na stronie internetowej w zakładce "Dokumenty szkoły". Procedury bezpieczeństwa ucznia zamieszczono poniżej.

Wykaz podstawowych instytucji udzielających wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej na terenie miasta:

- Komisariat Policji w Tuszynie tel. 997, 112

- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach 5 tel. 44 714-14-54 – Oddział zamiejscowy Tuszyn

- Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii w Koluszkach ul. Staszica 34 - tel. 44 714-67-67

- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ul. Pl. Reymonta 1 - tel. 42 614 34 92

- Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie w Koluszkach ul. Staszica 34 - tel. 44 714-58-69

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie ul. Pl. Reymonta 1 - tel. 42 614 34 92

- Telefon dla rodziców w sprawie bezpieczeństwa dzieci - tel. 800 100 100

W naszej placówce w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej
i wychowawczej zawsze można zgłosić się do: dyrektora szkoły – p. Grzegorza Płachty oraz wychowawcy klasy.

 

                                                                                                                                          Grzegorz Płachta

                                                                                                                                            Dyrektor szkoły

Bezpieczna szkoła

Procedury bezpieczeństwa dla ucznia

  • Facebook - White Circle

Kontakt

Adres

Tel: 42 6143167

Email: lotuszyn3@wp.pl

ul. Żeromskiego 31

95-080 Tuszyn

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now